Vad har du för arbetsrätt på jobbet?

Att gå till jobbet ska vara något positivt, och mår man dåligt så är det något som inte står rätt till. Det kan exempelvis vara hur du och dina medarbetare blir behandlade, därför är det viktigt att ni har koll på vilken arbetsrätt det är som gäller för just er så att inget går fel till. För att skaffa dig den kunskapen så kan ni gå en seminariekurs om just aktuell arbetsrätt​. 

Det är en merit som kommer att gynna dig personligen som anställd eller chef på företaget. Men det kommer också att vara positivt för dig att ha med dig som kunskap om du skulle gå vidare till ett annat jobb där det är nödvändigt att ha dessa kunskaper.

Seminarier om aktuell arbetsrätt

Kunskap är makt. Det är ett faktum som alltid kommer att kvarstå vad det än gäller, det kan handla om personliga affärer men speciellt när det kommer till arbetslivet. Så se till att tillgodose dig själv och dina medarbetare den kunskap som är nödvändig för att man ska veta vilken rätt man har inom arbetsrätten att ställa på sin arbetsplats, sina medarbetare och sina chefer. 

I Stockholm, Göteborg, Skellefteå och Sundsvall så kan ni gå på seminarier om aktuell arbetsrätt som hålls av Tommy Iseskog där han avhandlar allt historia men också det dagsaktuella inom just arbetsrätt. Han kommer bland annat att ta fram aktuella domar från Arbetsdomstolen för att ge exempel på vad det är som kan ske i en process där det gått fel inom arbetsrätten på en arbetsplats.

Du kan välja att antingen gå med i kursen som privatperson eller skriva in er som organisation eller grupp från en arbetsplats. Det är viktigt att kunskap sprids om arbetsrätten i vårt svenska samhälle för allas medvetenhet om vad som är rätt och fel.