WEB SBA, brandsäkerhet via telefon

Brandsäkerhet är viktigt och om du arbetar på ett företag, så är det alltid bra att veta vad du ska göra om larmet går att det brinner. SBA står för systematiskt brandskyddsarbete. Genom Web SBA kan ni på ett företag blir förberedda på rätt sätt om det sker en brand, ni behöver utrymma, eller om andra händelser sker. Med ett ​​ får ni ett verktyg och system, som är både enkelt och säkert. 

Det går att få allt ni behöver veta genom telefon eller surfplatta. Genom en leverantör av Web SBA kan ni få hjälp med ert brandskyddsarbete på ett bra sätt.

Vad kan en leverantör av WEB SBA hjälpa er med?

Om ni anlitar ett företag som jobbar med Web SBA, så kan ni få ett webbaserat alternativ till att systematiskt se över ert brandskydd och att samla informationen på ett ställe. Ni som företag bör även se över ert övriga arbete kring brandsäkerhet och att aktivt jobba för att det finns brandskyddsutrustning i alla lokaler som fungerar, samt att alltid ha rutiner kring allt som har med brandskydd att göra. En leverantör av Web SBA ser till att ni får en kvalitetssäkring genom systemet. 

Det gör även att ni kan göra egenkontroller i det webbaserade systemet via olika enheter. Dokumentation samlas smidigt på ett och samma ställe, så behöver ändringar göras, så görs även det på ett enda ställe. Web SBA ger dig en bra kontroll över hela brandskyddet och er säkerhet.​​